Samfunnsfag

Ivan Krostevs foredrag Can democracy exist without trust? gir et spennede perspektiv på demokrati og et viktig samfunnsfaglig begrep i dagens samfunn TILITT.

Se på denne og finn selv flere foredrag på TEDTALK omkring begrepet demokrati. Se også om du finner andre linker relatert til tema deomkrati og tilitt og diskuter begrepet tilitt relatert til andre forhold i dagens samfunn.

[name]]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License