Language Acquisition I (språktilegnelse I)

Språktilegnelse I
Dette kurset om språktilegnelse fra MIT er hentet fra universitetets gratisside MIT Open Course Ware, og ble holdt våren 2002 av professor Ken Wexler.

Dette emnet gir et fundamentalt grunnlag for førstespråktilegnelse med varierte emner som syntaks, semantikk og fonologi. Alle disse emnene vil bli tatt med relasjon til lingvistisk teori.

I tillegg til forelesninger vil lesing og diskusjoner av aktuell teori og data innen psykologi og biologi innen språktilegnelse.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License