Bokmål

Norsk Del 1: innleiing og motivsjon

Norsk Del 2: syntaktisk analyse og argumentasjon

Norsk Del 3: verbalet

Norsk Del 4: subjektet

Norsk Del 5: adverbial

Norsk Del 6: objektet

Norsk Del 7: predikativ

Del 8: frasestruktur 1

Del 9: frasestruktur 2

Del 10: komparativ grammatikk

Del 11: leddstilling 1

Del 12: leddstilling 2

Del 13: setningstypologi

Del 14: setningstypologi 2

Del 15: spørjesetningar og relativsetningar

Del 16: ord og ordklasser

Del 17: ordstruktur

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License