Åpne læringsressurser (OER)

Hva er åpne læringsressurser?
Åpne læringsressurser er undervisningsmateriale som er gjort fritt tilgjengelig på nettet. Slike ressurser kan være videoforelesninger, lærebøker, oppgaver, forslag til aktiviteter, mm.

Hvordan finne åpne læringsressurser?
Åpne læringsressurser finnes på en hel rekke steder, bl.a. på YouTube Edu, Khan Academy, ITunesU, NDLA, TedTalks, MIT Open CourseWare, Open University (OpenLearn).
Det kan noen ganger være vanskelig å finne fram til gode ressurser. Her er en liste over søkemotorer utviklet til dette formål, men ingen av disse er perfekte.

Her finner du PPU-studentenes anbefalinger og omtaler av nyttige læringsressurser for ulike fag:
Norsk
Matematikk
Naturfag
Samfunnsfag
Engelsk
Fremmedspråk
RLE
Historie
Planlegging

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License